Formulár na odstupenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy k stahnutiu TU . 


VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu www.aamarket.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: UNIVER Slovakia, s.r.o., Partizánska cesta 106, 974 01 Banská Bystrica

 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

 

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

.......................................................................................................................

 

– Dátum:

 

* Nehodiace sa prečiarknite.