Zostavy pre čerpanie olejov

1197.24
1300
Zostava pre čerpanie / výdaj olejov zo sudov PRESSOL 19 000 330 Viac informácií  Na objednávku Zostava pre čerpanie / výdaj olejov zo sudov PRESSOL 19 000 330 Zostava pre čerpanie / výdaj olejov zo sudov / zásobníkov 200/220 l s pneumatickým čerpadlom 3: 1. 1 197,24
Zostava pre čerpanie / výdaj olejov zo sudov PRESSOL 19 000 332 Viac informácií  Na objednávku Zostava pre čerpanie / výdaj olejov zo sudov PRESSOL 19 000 332 Zostava pre čerpanie / výdaj olejov zo sudov / zásobníkov 200/220 l s pneumatickým čerpadlom 3:1. 1 286,40
Zostava pre čerpanie / výdaj olejov zo sudov PRESSOL 19 000 955 Viac informácií  Na objednávku Zostava pre čerpanie / výdaj olejov zo sudov PRESSOL 19 000 955 Zostava pre čerpanie / výdaj olejov zo sudov / zásobníkov 200/220 l s pneumatickým čerpadlom 3:1. 1 208,40
Zostava pre čerpanie / výdaj olejov zo sudov PRESSOL 19 000 957 Viac informácií  Na objednávku Zostava pre čerpanie / výdaj olejov zo sudov PRESSOL 19 000 957 Zostava pre čerpanie / výdaj olejov zo sudov / zásobníkov 200/220 l s pneumatickým čerpadlom 3:1 1 286,40